GMC 102a GSM Modem Kontrol Cihaz - GSM Alarm - SMS ile Uzaktan Kontrol ve Kumanda Cihaz - EKONT Endüstriyel Kontrol PLC Otomasyon ve Biliim Sistemleri
  EKONT Endüstriyel Kontrol PLC Otomasyon ve Biliim Sistemleri .: Ana Sayfa | Site Haritasi | Iletisim :.  
    Son Güncelleme:<p>05.02.2010 16:23:49</p>  
Ana SayfaYeriniz | Ana Sayfa | rnlerimiz | GSM Kumanda ve Alarm niteleri | GMC 102a GSM Modem Kontrol Cihaz - GSM Alarm - SMS ile Uzaktan Kontrol ve Kumanda Cihaz

Dier rnler
GSM Tabanl Trafo Hrsz Alarm Seti
GCU 206 cretsiz ar Kontroll Dalg Pompa Kumandas

rn hakknda Soru Sor
Sipari Ver Satn Al

 
GMC 102a GSM Modem Kontrol Cihaz - GSM Alarm - SMS ile Uzaktan Kontrol ve Kumanda Cihaz>

 GMC 102a GSM Modem Kontrol Cihaz - GSM Alarm - SMS ile Uzaktan Kontrol ve Kumanda Cihaz

GMC 102a GSM Modem Kontrol Chaz - Alarm - SMS ile Uzaktan Kontrol ve Kumanda Cihaz

GMC 102a GSM Modem Kontrol Chaz - Alarm - SMS ile Uzaktan Kontrol ve Kumanda Cihaz

GMC 102a GSM Modem Kontrol Chaz - Alarm - SMS ile Uzaktan Kontrol ve Kumanda Cihaz

GMC 102a GSM Modem Kontrol Chaz - Alarm - SMS ile Uzaktan Kontrol ve Kumanda Cihaz

GMC 102a GSM Modem Kontrol Chaz - Alarm - SMS ile Uzaktan Kontrol ve Kumanda Cihaz

GMC 102a GSM Modem Kontrol Chaz - Alarm - SMS ile Uzaktan Kontrol ve Kumanda Cihaz

GMC 102a GSM Modem Kontrol Chaz - Alarm - SMS ile Uzaktan Kontrol ve Kumanda Cihaz

Temel Fonksiyonlar-Özellikler

 1. SMS ile kuru kontak kontrolü (2 adet)
 2. SMS ile (0-10 Volt) analog deer okuma.
 3. Analog sinyal için maksimum ve minimum limit deerler belirleme. Snrlar aldnda SMS ile otomatik olarak bilgilendirilme. 
 4. Dört adet telefon numrasn kaydetme.
 5. Tüm programlama ilemlerinin SMS ile yaplmas ve SMS ile geri bildirim alnmas.
 6. Zamanla fonksiyonu ile 60 saate kadar gecikmeli açlma veya kapanma.
 7. Alarm sensörü balanabilme, alarm tetiklendiinde kaytl 4 adet telefon numareasna mesaj atma, 1 numaray arama.
 8. Alarm durumu olutuunda kuru kontak çk verebilme (Siren vb. sürebilme).
 9. 2 adet dijital kontak girii, kontak durumlar deitiinde otomatik mesaj gönderme.
 10. Gönderilecek mesajlarn kullanc tarafndan belirlenmesi.
 11. 220V AC elektrik kesintilerinin takibi, elektrik kesintisi halinde ve tekrar geldiinde SMS ile bildirme.
 12. Tüm komutlar için ifre belirleme.


GMC 102a Teknik Özellikler
   
Boyutlar 126x91x57mm 
4.96"x3.58"x2.24" inch
Çalma Gerilimi 12V DC
Kontak Çk Adedi 2 Adet
Kontak Çk Tipi Kuru Kontak
Kontak Durum Lambas 2 Adet
GSM Modem iletiim lambas 1 Adet
 220 V AC gösterge lambas 1 adet
 Dijital Giri Says 2 adet
 Alarm Sensörü balants (NC) 1 adet
 Haberleme Balant Portu  USB Konnektör
Mesaj alm /gönderim Sesli Uyars  Var
Çar ile kontak durumu deitirme Opsiyonel
Analog sinyal ölçümü 0-10V
Garanti Süresi 2 Yl
Montaj Tipi Raya ve duvara montaj

 Kullanm Alanlar

 • Tüm SMSli otomasyon çözümleri.
 • HVAC (havalandrma sistemleri stma soutma iklimlendirme tesisiatlar) uzaktan kumanda ve denetleme uygulamalar
 • GSM alarm uygulamalar.
 • Su deposu/ depo otomasyonu.
 • Kritik otomasyon uygulamalar.
 • Hrsz alarm uygulamalar.
 • Geni arazi kontrol uygulamalar.
 • Uzak mesafe ölçüm, kontrol ve kumanda uygulamalar.
 • Sera, tarla, bahçe sulama ve iklimlendirme kontrol ve kumanda uygulamalar.

Avantajlar

 • nternet balants gerektirmez.
 • Kontrol ve programlama için ikinci bir donanm (bilgisayar, veri kablosu vb.) gerektirmez.
 • Hzl kurulum.
 • SMS ile programlanabilme.
 • Tüm mesajlar kullanc tarafndan özelletirilebilir.
 • Tamam Türkçe yazlm.
 • 2 yl ücretsiz yazlm güncelleme destei.
 • Uzaktan kontrol edilmesi istenen herhangi bir elektrikli cihaz yönetebilme, durumunu örenebilme imkan.
 • Mevcut kontrol ve otomasyon sistemine kolayca entegre edilebilme.
 • Elektrik kesintilerinin otomatik olarak takibi.
 • Alarm durumunda kontak çk alabilme. SMS ve çar ile geri bildirim.
 • Tamam Türkçe kullanm ve montaj klavuzu.

GMC102a GSM Modem Kontrol Uzaktan Kumanda SMS Alarm Cihaz

Hrsz Alarm Olarak Kullanm

Alarm giriine balanacak herhangi bir sensörün tetiklenmesi ile daha önceden belirlenmi 4 adet telefon numarasna alarm SMS’i gönderilir. Alarmn aktif/pasif edilmesi, anlk durumunun sorgulanmas ilemleri SMS mesajlar ile uzaktan gerçekletirilebilir. Yazlklarda, tarla, sera vb. yetitiricilik iletmelerinde, mobil alarm uygulamalarnda (otomobil, tekne, yat vb.), orta gerilim trafolarnda, açk arazi alarm uygulamalarnda rahatlkla kullanlabilir. stendii taktirde alarm durumunda Röle B kontandan çk alnarak baka bir uyar sistemi, siren, buzzer, alarm lambas vb. devreye alnabilir.

Kuru Kontak Girii Durum Deiikliinin Takip Edilmesi

D1 ve D2 kontaklarnn durumlar deitiinde bu durumlarn herbiri için belirlenmi olan mesajlar kaytl telefon numarasna SMS olarak gönderilir. Örnein bir motor sürücü kontrol sisteminde termik attnda termie bal kontan durumu deiir ve ilgili personele bu durum SMS ile olay annda bildirilebilir.

Zamanlamal / Gecikmeli Açma – Kapama lemleri

Cihaz içerisinde bulunan Röle A’nn gecikmeli olarak açlmas veya kapanmas SMS mesaj gönderilerek salanr. En fazla 4 gün (100 saat) gecikmeli olarak açlma veya kapanmas saat ve dakika girilerek SMS ile uzaktan programlanabilir. Belirlenen süre dolduunda Röle A kontak durumu deitirilir ve kaytl telefon numarasna bilgi mesaj gönderilir.

Uzaktaki Analog Deerin SMS ile Takibi

0-10V giriine balanacak analog sinyalin uzaktan ölçümü SMS gönderilerek yaplabilir. Analog deeri örenmek için analog deer sorgulama mesaj gönderilir ve cihaz bu mesaja karlk olarak o an ölçülen deer ile kayt edilmi alt ve üst limitleri gönderir.

Ölçülen Analog  Deere Göre Alarm Olarak Kullanm

SMS mesajlar ile takip edilmek istenen analog deerin alt ve üst snrlar girilerek bu deerler aldnda belirlenmi telefon numarasna otomatik olarak bilgilendirme mesaj atlmas salanabilir.

Elektrik Kesintisinin Tespiti

Elektrik kesintisinin kritik olduu uygulamalar için istendii taktirde elektrik kesintileri tespit edilerek elektirik geli/gidilerinde önceden belirlenmi telefon numarasna SMS gönderilerek bilgilendirme yaplmas salanr. Bunun için 220V Sense giriine ehir ebeke gerilimi balanmaldr.

Uzaktan Kontrol Uygulamalar

çerisinde yer alan iki adet röle sayesinde röle kontaklarna balanm olan cihazlar SMS göndererek ayr ayr kontrol edebilir, rölelerin açk yada kapal olup olmadklarn kolayca sorgulayabilirsiniz.

Su Deposu ve Depo Otomatik Dolum Uygulamalar

Uzak mesafeli su deposu uygulamalarnda depo tarafna ve su pompas kontrol panosuna karlkl yerletirilecek cihazlar yardmyla depolarn otomatik olarak doldurulmas, dolu kalmas, elektrik kesintilerinden, pompa arzalarndan, boru hatt kaçak durumlarndan annda haberdar olunmas salanr. Ayn zamanda pano ve depolar için yetkisiz kiilerin izinsiz giri ve müdahale durumlarndan olay annda haberdar olunur.

Kritik Scaklk/Nem vb Kontrol Uygulamalar

0-10V çk verebilen herhangi bir sensör, cihazn 0-10V Analog Deer Ölçüm giriine balanarak uzaktan SMS ile takip ve kontrolü salanr.Ayn ekilde D1 ve D2 kuru kontak girileri de bu tür uygulamalarn takibinde kullanlabilir.

GSM Modem Kontrol Cihaz Sistemin Çalmas

Çalma Modeli 1 (Manuel Çalma)

 

Çalma Modeli 2 (Otomatik Çalma, Depo Otomasyonu vb.)


PDF formatnda Montaj ve Kullanm klavuzunu indirmek için tklaynz. (420 KB)

Otomatik depo dolum (su deposu otomasyonu) uygulamasna göz atmak için tklaynz.

 

<<GCU 206 cretsiz ar Kontroll Dalg Pompa Kumandas| GMC 102a GSM Modem Kontrol Cihaz - GSM Alarm - SMS ile Uzaktan Kontrol ve Kumanda Cihaz|Copyright © 2018
| rnlerimiz | Hakkmzda | zmlerimiz | Portfymz | letiim | Sipari |
XML versiyonu iin tklaynz Bu site DyNA erik Ynetim Sistemi zerinde almaktadr.
Site Map Site Map